วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กศน. ตำบลฝายนาแซง
ห้องเรียนที่แสนจะอบอุ่น


รีบๆทำสิ เดี๋ยวครูก็เรียกส่งหรอก
 
ตั้งใจเรียนจ้า
 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ